Wartość słowa. Waga doświadczenia.

Firma

TBT i Wspólnicy to firma doradcza, specjalizująca się w realizowaniu złożonych kampanii komunikacyjnych. Jej Partnerzy Zarządzający – Katarzyna Terej i Piotr Talarek – posiadają 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów Public Relations, Public Affairs (doradztwa regulacyjnego i rzecznictwa interesów/corporate advocacy), relacji inwestorskich, doradztwa kryzysowego i komunikacji korporacyjnej. Zdobywali je w środowisku krajowym i międzynarodowym, pracując zarówno w uznanych firmach doradczych, jak i po stronie korporacji. W 2006 r. powołali TBT i Wspólnicy, od początku kładąc nacisk na najwyższą możliwą jakość dostarczanych usług oraz bardzo staranny dobór profesjonalnych i godnych zaufania konsultantów.

Firma świadczy usługi m.in. dla sektora kapitałowego, energii i surowców naturalnych, branży ochrony zdrowia, budownictwa i infrastruktury. TBT prowadzi relacje z administracją centralną i lokalną, ośrodkami decyzyjnymi, mediami jak też z innymi grupami interesariuszy, istotnymi dla swoich klientów.

W 2007 roku założyciele TBT i Wspólnicy powołali, wspólnie z doświadczonymi partnerami międzynarodowymi, sieć niezależnych agencji PR. Krok ten był sformalizowaniem współpracy, która w tym gronie trwała już od kilkunastu lat. Realizacja projektów wspólnie z kolegami z kilkunastu krajów świata stwarza możliwość wymiany doświadczeń, a przede wszystkim daje klientom pewność, że proponując im wyjście z komunikacją poza Polskę, konsultanci TBT i Wspólnicy powierzają ich sprawy sprawdzonym doradcom, zachowując stałą kontrolę nad przebiegiem kreowania relacji z kluczowymi interesariuszami, w tym z dziennikarzami. W ramach sieci firma realizowała i nadzorowała prace dla branży przemysłowej, farmaceutycznej, turystycznej oraz dla administracji publicznej. Więcej informacji o sieci można znaleźć na www.27andmore.com

Od 2008 roku TBT i Wspólnicy kooperuje z firmą INSTINCTIF Partners (wcześniej College Group), międzynarodową grupą doradztwa komunikacyjnego. Jej biura obecne są w 16 ośrodkach na świecie, od Londynu po Hongkong. Założyciele IP posiadają ponad 30 lat praktyki w PR, PA i IR. Dzięki współpracy z INSTINCTIF Partners, zespół TBT i Wspólnicy wypracowuje i skutecznie wdraża międzynarodowe strategie i taktyki dotarcia do interesariuszy na istotnych dla swoich klientów rynkach, m.in. organizując serie spotkań z unijnymi decydentami w Brukseli, liderami opinii lub dziennikarzami w np. Londynie, Berlinie czy Nowym Jorku. Firma jest wyłącznym partnerem INSTINCTIF Partners w Polsce.  Więcej informacji o Instinctif Partners można znaleźć na www.instinctif.com

Oferta

Międzynarodowy koncern mediowy

Strategiczne doradztwo komunikacyjne w procesie całkowitego wycofywania się z polskiego rynku.

Międzynarodowa grupa inwestycyjna

Partnerzy TBT i Wspólnicy pracowali dla międzynarodowej grupy inwestycyjnej, należącej do jednego z najzamożniejszych polskich przedsiębiorców. W centrum jej zainteresowania znajdują się branże surowcowa i energetyczna, a także rynek nieruchomości i projekty infrastrukturalne.

Polska firma wydobywcza

Konsultanci TBT i Wspólnicy wspierali jedną z najprężniej rozwijających się polskich firm wydobywczych w czasie, gdy była ona zagrożona wrogim przejęciem przez zagranicznego rywala.

Międzynarodowy fundusz inwestycyjny typu private equity aktywny w Europie Środkowo-Wschodniej

Stałe doradztwo komunikacyjne w realizowanych przez Zarządzających Funduszem transakcjach nabycia spółek oraz procesach wyjścia z inwestycji, a także dla zarządów poszczególnych spółek portfelowych. Kształtowanie relacji mediowych wspierających cele biznesowe. Wśród obsługiwanych branż m.in.: handel detaliczny, usługi medyczne, turystyka, farmacja.

Deweloper mieszkaniowy notowany na GPW

Konsultanci TBT i Wspólnicy świadczyli kompleksowe usługi obejmujące zarówno budowę wizerunku Spółki i jej kierownictwa, jak i informowanie o kolejnych inwestycjach zlokalizowanych w Warszawie i Gdańsku. Wspierali także jej komunikację z rynkiem finansowym i inwestorami indywidualnymi w trakcie przygotowań do debiutu giełdowego. W okresie współpracy sprzedaż mieszkań wzrosła blisko dziesięciokrotnie.

Znaczący producent żywności

Wieloletnia obsługa w pełnym zakresie: opracowanie i realizacja strategii komunikacji, media relations, doradztwo kryzysowe, komunikacja wewnętrzna, wsparcie podczas procesu akwizycji, personal branding, PR produktowy.

Transakcja na rynku turystycznym

Zespół TBT i Wspólnicy doradzał inwestorowi uczestniczącemu w procesie prywatyzacji spółki z branży turystycznej. Obszar działań PA obejmował zarówno szczebel ogólnopolski, jak i środowiska lokalne. Współpraca była kontynuowana po zakończeniu procesu.

Światowy koncern paliwowy

Działania PA na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, uzupełniane przez bezpośrednie inicjatywy służące budowie relacji z członkami lokalnej społeczności.

Polska firma poszukiwawczo-wydobywcza

Aktywności z zakresu PA i Corporate Advocacy dla firmy poszukującej surowców energetycznych, skoncentrowane na komunikacji z kluczowymi interesariuszami, w tym organami administracji różnych szczebli. Ponadto, wsparcie media relations i dialogu z lokalną społecznością.

Światowy lider w produkcji leków innowacyjnych

Konsultanci TBT i Wspólnicy realizowali szereg działań z zakresu komunikacji korporacyjnej i Public Affairs. Wspierali także klienta w sytuacji kryzysowej, gdy problemy z dystrybucją jednego z leków zaowocowały formalnymi zarzutami i zagrożeniem dla reputacji.

Transplantologia

We współpracy ze środowiskiem medycznym, branżą farmaceutyczną i organizacją pacjentów, zespół TBT i Wspólnicy prowadził akcję komunikacyjną programu propagującego rozwój transplantacji. Jego celem było zarówno doprowadzenie do zmian organizacyjnych w placówkach medycznych, jak i zwiększenie społecznej akceptacji dla przeszczepów.

Wśród spółek, które korzystały z usług TBT i Wspólnicy (ponad 100 projektów) w trakcie swoich przygotowań do debiutu na GPW lub w zakresie komunikacji z rynkiem inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, były m.in.: największy operator giełdowy Europy Środkowo-Wschodniej, czołowy ubezpieczyciel Europy Środkowo-Wschodniej, międzynarodowa spółka poszukiwawczo-wydobywcza (ropa naftowa i gaz ziemny), dynamicznie rozwijający się deweloper mieszkaniowy z Polski, krajowa spółka z branży spożywczej, producent artykułów wyposażenia domu działający na światowym rynku.

Żywienie dzieci

Zespół TBT i Wspólnicy realizuje (we współpracy z przedstawicielami świata nauki i organizacją pozarządową) program komunikacyjny skierowany do osób odpowiedzialnych za prawidłowe żywienie dzieci – czyli przede wszystkim rodziców, ale także personelu placówek medycznych. Jego równie istotnym celem jest też wspieranie zmian systemowych, prowadzących do poprawy sytuacji zdrowotnej polskich dzieci.

Moczenie nocne

Celem kampanii prowadzonej wraz z zajmującym się tym zagadnieniem stowarzyszeniem była zmiana postrzegania zjawiska moczenia nocnego. Projekt koncentrował się na uświadamianiu, że jest to problem medyczny, podlegający leczeniu – a dotykające dzieci obciążenia psychiczne są w tym wypadku skutkiem, a nie przyczyną.

Znacząca firma ubezpieczeniowa z Europy Środkowej

Doradztwo w kluczowej fazie wieloletniego konfliktu między dominującymi właścicielami. Opracowanie planu komunikacji jednego z głównych akcjonariuszy i jego realizacja oraz stałe wsparcie dla zarządu spółki. W efekcie zakończenie sporu paraliżującego rozwój firmy zostało odebrane przez opinię publiczną jako sukces wszystkich zaangażowanych stron – pomimo wcześniejszej długotrwałej batalii pomiędzy nimi.

Ogólnopolska firma z sektora handlu detalicznego

Konsultanci TBT i Wspólnicy zapewniają kompleksową obsługę w zakresie zarządzania komunikacją w warunkach kryzysu wewnętrznego, w tym doradztwo strategiczne, wsparcie prowadzonych postępowań prawnych, kształtowanie relacji z mediami oraz komunikację wewnętrzną. Ponadto, wspomagają spółkę w komunikowaniu procesu zmiany jej właściciela oraz jednego z jej menadżerów w ramach projektu personal branding.

Fundusz inwestycyjny z sektora nieruchomości

Intensywna kampania wizerunkowa, głównie poprzez budowanie na nowo relacji z mediami, dla inwestora rynku nieruchomości, który napotkał istotne przeszkody ze strony władz samorządowych i podległych im jednostek. Doradcy TBT i Wspólnicy odpowiadali m.in. za issue management dwóch różnych pól konfliktu, w efekcie czego w świadomości opinii publicznej zaistniały z korzyścią dla Klienta: oryginalna propozycja partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie kultury oraz zagrożenie prawne dla jednej z form własności nieruchomości przewidzianych przez obowiązujące w Polsce przepisy.

Kluczowe sektory

  • » Energetyka i surowce naturalne
  • » Sektor finansowy
  • » Administracja publiczna
  • » Farmacja i ochrona zdrowia
  • » Informatyka i Telekomunikacja
  • » Budownictwo i nieruchomości

Partnerzy i Dyrektorzy

Piotr
Talarek

Partner Zarządzający

Absolwent Wydziału Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego i Studiów Podyplomowych Bankowość Inwestycyjna w Gdańskiej Akademii Bankowej. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu, London School of Public Relations (2000-2006) i Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Dziennikarstwa). Doktorant na wydziale prawa ALK. Autor licznych publikacji na temat komunikacji z inwestorami i korporacyjnej. Od 1994 pracuje w branży PR. Doradzał w kilkudziesięciu projektach prywatyzacyjnych. Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej, Public Affairs, PR finansowym i relacjach inwestorskich oraz strategicznym doradztwie kryzysowym. Członek International Public Relations Association.

Katarzyna
Terej

Partner Zarządzający

Absolwentka Filologii Angielskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała na Wydziale Zarządzania UW oraz na podyplomowych studiach Public Relations w SGH, posiada tytuł Master of Business and Administration (MBA), specjalizacja International Marketing, otrzymany w WSHiFM. Posiada certyfikat Ministerstwa Skarbu dla członków rad nadzorczych, jest mediatorem Fundacji Rozwoju Mediacji. Od 1994 roku w branży PR. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych oraz w doradztwie business-to-business, Public Affairs i kryzysowym. Członkini International Public Relations Association.

Bartłomiej
Bieleninnik

Partner (of counsel)

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, prowadził studia porównawcze na Wirtschaftsuniversiteat w Wiedniu. Członek Krajowej Izby Radców Prawnych. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie prawnicze w pracy dla międzynarodowych i polskich firm reprezentujących sektor budowlany, farmaceutyczny, IT i telekomunikację oraz sektor FMCG. Specjalizuje się w prawie handlowym, fuzjach i przejęciach oraz prawie nowych technologii. Zajmuje się projektami Public Affairs i legislacją.

Agnieszka
Rejer-Mellin

Director of Corporate Communications

Z branżą PR związana od 2002 roku. Posiada bogate i różnorodne doświadczenie, zdobyte w trakcie realizacji działań mediowych dla ponad 50 marek obecnych na polskim rynku. Nadzorowała oraz samodzielnie realizowała długookresowe projekty PR dla czołowych klientów korporacyjnych, głównie w segmencie FMCG. Ponadto posiada doświadczenie w zarządzaniu komunikacją wewnętrzną oraz budowaniu spójnej polityki informacyjnej w różnych kanałach komunikacji z otoczeniem. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie.

Barbara
Paszkiewicz-Laskowska

Director of Strategic Communications

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz London School of Public Relations, posiada także dyplom Master of Business Administration (MBA-SGH). Z branżą PR związana od 2004 roku. Specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej dla branży surowców energetycznych (oil&gas), finansowej, usług profesjonalnych oraz ochrony zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu Public Affairs, doradztwa kryzysowego i kampanii edukacyjnych.

Michał Czekański

Director

Specjalizuje się w projektach związanych z komunikacją korporacyjną, zarządzaniem kryzysowym oraz governmental and community relations. Od 2008 roku pracuje w branży doradztwa komunikacyjnego. Posiada doświadczenie w doradztwie spółkom z sektora energetycznego i finansowego. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium PR Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Akademię im. Leona Koźmińskiego – CSR. Strategia Odpowiedzialnego Biznesu.

Konsultanci

Praca

» Consultant / Senior Consultant

Kontakt

TBT i Wspólnicy

ul. A. Branickiego 10, lok. 2
02-972 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 487 53 02
Email: tbt@tbt.waw.pl

Katarzyna Terej

Partner Zarządzający

Tel.: +48 602 21 43 53
Email: kasia.terej@tbt.waw.pl

Piotr Talarek

Partner Zarządzający

Tel.: +48 608 68 74 92
Email: piotr.talarek@tbt.waw.pl

Jak dojechać?

Wpisz adres, aby zobaczyć jak dojechać