Consultant / Senior Consultant

TBT i Wspólnicy to firma doradcza specjalizująca się w strategicznym planowaniu i zaangażowanej realizacji projektów Public Affairs (doradztwa regulacyjnego i rzecznictwa interesów), Public Relations, doradztwa kryzysowego i komunikacji korporacyjnej. Jeśli chciałabyś / chciałbyś wspólnie z nami rozwijać kompetencje i/lub praktykę doradczą w obszarach, w których działamy, dołącz do nas! Szukamy nowego członka zespołu na stanowisko Consultant lub Senior Consultant.

Czego oczekujemy od kandydata?

Od (idealnego) kandydata lub kandydatki oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego magisterskiego, np. na kierunkach prawo i administracja, stosunki międzynarodowe, czy zarządzanie,
 • przynajmniej 2-letniego i popartego referencjami doświadczenia, np. w firmie doradczej, kancelarii prawniczej, think-tanku, czy redakcji medium biznesowego,
 • umiejętność sprawnej selekcji, analizy i syntezy natłoku informacji pochodzących z różnych źródeł,
 • zgłębionej wiedzy na temat struktury i kompetencji administracji państwowej i samorządowej,
 • podstawowej lecz solidnej wiedzy na temat polskiego prawa i legislacji,
 • zaawansowanych umiejętności obsługi MS Word, MS PowerPoint i MS Excel (podstawy analizy danych) w praktyce, nie tylko na papierze,
 • swobodnego posługiwania się językiem angielskim, także biznesowym,
 • praktycznych umiejętności w prowadzeniu komunikacji w środowisku digital (FB, LIn, TT), znajomość SEO i SME będą atutem,
 • a także: autentycznego zainteresowania aktualną sytuacją polityczną i gospodarczą świata oraz Polski, analitycznej dociekliwości, syntetycznego formułowanie myśli i wniosków, nienagannej polszczyzny, zaangażowania i odpowiedzialności za powierzone zadania, wysokiej kultury osobistej.

Jaki będzie zakres obowiązków?

Consultant / Senior Consultant będzie odpowiedzialny za:

 • analizę bieżącej sytuacji komunikacyjnej (zmiany otoczenia/ sentymentu wśród interesariuszy na podstawie raportów mediowych i innych informacji z domeny publicznej) oraz obrazu medialnego naszych klientów, tematów lub projektów,
 • analizę sytuacji prawnej (w tym śledzenie projektowanych regulacji, działania grup interesów),
 • przygotowywanie planów taktycznych PA i PR,
 • opracowywanie argumentacji do rozmów z interesariuszami (jako elementu tzw. position papers),
 • edycję i redakcję dokumentów i materiałów (formalnej i mailowej korespondencji do interesariuszy, informacji branżowych, informacji dla dziennikarzy),
 • przygotowanie i realizację spotkań z interesariuszami naszych klientów (przygotowanie materiałów, argumentacji, zgromadzenie danych pomocniczych, organizacja logistyki),
 • opracowywanie raportów z działań (spotkań, wydarzeń, raportów okresowych dla klientów).

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 • O nas: jesteśmy małym, zróżnicowanym i nastawionym na wymianę doświadczeń zespołem specjalistów. Mediana naszego wieku to około 35 lat.
 • Czas pracy: w trybie biurowym pracujemy w godzinach 9.00-17.00 (z zastrzeżeniem uwarunkowań związanych z pracą w dynamicznym środowisku doradczym). Nasi pracownicy mogą również wybrać elastyczne godziny pracy, uwarunkowane sytuacją rodzinną lub prowadzonymi projektami.
 • Miejsce: pracujemy w przestronnym, kameralnym biurze TBT i Wspólnicy w warszawskim Wilanowie (nie jesteśmy zwolennikami biur typu open-space).
 • Wynagrodzenie: oferujemy konkurencyjne wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o pracę oraz premie uzależnione od zaangażowania i jakości pracy.

Co dalej?

Jeśli jesteś zainteresowana lub zainteresowany pracą w naszej firmie, prześlij CV (zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres praca@tbt.waw.pl